Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DAG 1 AV VILL VILL VEST I BILDER

Nyheter\

DAG 1 AV VILL VILL VEST I BILDER

Vill Vill Vest

Første dag med Vill Vill Vest er vel overstått, og FOR en dag! Både publikum og artister ser ut til å ha storkost seg, og det er blitt meldt om gledestårer på festivalkontoret sent nattestid. Den gode stemningen fortsetter i kveld, og vi forventer enda flere folk i dag, så vær kjapp om du enda ikke har kjøpt billett!

Takk til de dyktige fotografene; Xin Li, Paulina Cid, Morten Pedersen, Pernille Sommer, Kristoffer Øen, Reidar Storaker og Nikita Solenov.