Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VILL VILL VEST PRESENTERER LITTERATURHUSET!

Nyheter\

VILL VILL VEST PRESENTERER LITTERATURHUSET!

Vill Vill Vest

Vill Vill Vest Musikkonferanse blir avholdt på dagtid på Litteraturhuset 15. og 16. september. Ta en kikk på det flotte bygget som skal huse over 90 foredragsholdere på to dager.

I et godt bevart bygningskompleks fra 1700- og 1800-tallet, i Østre Skostredet, finner du Litteraturhuset i Bergen. Siden starten i 2009 har dette vært en naturlig møteplass for litterære sjeler, og arena for hundrevis av samfunnsaktuelle debatter hvert år. Selvfølgelig skal vi arrangere musikkonferanse her! Sjekk ut programmet!

Har du husket å kjøpe billett?