Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VILL VILL KLUBBNATT: ETTERPROGRAM MED DJ's

Nyheter\

VILL VILL KLUBBNATT: ETTERPROGRAM MED DJ's

Vill Vill Vest

På fredag blir det Vill Vill Klubb i regi av EKKO og Vibbefanger. Foto: Synne Sofi Bårdsdatter Bønes

På fredag blir det Vill Vill Klubb i regi av EKKO og Vibbefanger. Foto: Synne Sofi Bårdsdatter Bønes

Vi teller seks dager til festival, og nå kan vi dele noe av det Vill Vill Vest-natten byr på. Etter konsertene disker nemlig flere av venuene opp med DJ's og etterprogram.

KLUBB KOK
Torsdag og fredag: DJ Girson

LANDMARK
Torsdag: Bergen Psych Fest-DJ's
Fredag: DJ Geir Svensson

ØSTRE
Fredag: EKKO og Vibbefanger presenterer Vill Vill Klubb: Niilas og Thias (NB: 18 års aldersgrense etter konsertene)

VICTORIA CAFÉ OG PUB
Fredag: Mato Grytten DJ-sett (NB: 20 års aldersgrense)

HULEN
Torsdag: Britain Calling-DJ's
Fredag: Retrorocket-DJ's

Ikke kjøpt billetten din enda? Gjør det !