Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Artistpåmeldingen er åpen

Nyheter\

Artistpåmeldingen er åpen

Vill Vill Vest

Foto: Morten Pedersen

Foto: Morten Pedersen

I dag åpner vi artistpåmeldingen. Frem til midnatt 9. april kan artister fra hele Norge melde seg opp og vil bli vurdert av programkomitéen på lik linje med alle andre påmeldte.

I fjor var det over 600 påmeldte og nivået på de utvalgte var svært høyt. Pågangen fra artister og bransje tyder på at nivået vil være enda høyere i år og vi oppfordrer absolutt alle som ser det hensiktsmessig å spille på Vill Vill Vest til å melde seg opp.

Det vil bli booket rundt 50 artister til Vill Vill Vest 2017, i alle sjangere og format. En programkomité bestående av representanter fra norsk musikkbransje og konsertscenene tilknyttet festivalen vil velge ut artistene til årets musikkprogram.

Vill Vill Vest vil i 2017 ha et ekstra fokus på klubbscenen for å bidra til å løfte frem norsk klubbkultur enda mer. For å melde seg opp i denne kategorien må man sende inn en mix på minst en time som kan streames, og disse vil bli vurdert av eksperter på området. Videre vil de utvalgte bli programmert sammen på en egen klubbkveld under festivalen.