Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Early bird billetter

Nyheter\

Early bird billetter

Vill Vill Vest


I dag blir det lagt ut et knippe rabatterte early bird billetter ut for salg. Du får rabatt på både festivalpass, delegatpass og på billetter som også gir tilgang til Den Hemmelige Festen.


I 2016 var det tilnærmet utsolgt, så selv om vi utvider kapasiteten er det stor sannsynlighet for at det blir fulle hus i år også. Vi har troen på at artistprogrammet vil holde veldig høyt nivå også i 2017, så det er bare å sikre seg en billett allerede.

Billettpriser:

Earlybird festivalpass: 420,- (ordinærpris: 520,-)
Earlybird festivapass + Den Hemmelige Festen: 650,- (ordinærpris: 750,-)

Earlybird delegatpass: 995,- (ordinærpris: 1495,-)
Earlybird delegatpass + Den Hemmelige Festen: 1195,- (ordinærpris 1695,-)

Studentpris delegatpass: 850,-
Studentpris delegatpass + Den Hemmelige Festen: 1050,-

Dagspass legges ut for salg på et senere tidspunkt.