Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Ny daglig leder ansatt!

Nyheter\

Ny daglig leder ansatt!

Vill Vill Vest

Simen Korneliussen tiltrer som daglig leder 01.01.2018 i en 60% stilling. Simen er utdannet ved Norges Handelshøyskole med en mastergrad i marketing and brand management. Han overtar jobben etter festivalsjef Vilde Blomhoff som har vært festivalsjef i de to første utgavene av Vill Vill Vest, og stillingtittelen endres fra festivalsjef til daglig leder. Blomhoff blir en del av styret i Vill Vill Vest.

De siste to årene har Vill Vill Vest etablert seg som den fremste musikkbransjefestivalen på Vestlandet. Lokale og nasjonale musikere får internasjonal gjennomslagskraft i et koblingspunkt mellom musikkbransjen, publikum og Bergens mangfoldige musikktalenter. Jeg gleder meg til å komme i gang med planleggingen av neste års festival, og ser frem til videreutvikle Vill Vill Vest i samarbeid med styret og alle andre involverte.
— Simen Korneliussen, påtroppende daglig leder.
Jeg er stolt over hva vi har fått til på så kort tid, og gleder meg til å følge Vill Vill Vest sin utvikling fremover med Simen i spissen, og jobbe strategisk og langstiktig sammen med resten av styret.
— Vilde Blomhoff, avtroppende festivalsjef.
simen.jpg
Vi er veldig fornøyde og glade for å ha Simen med på laget og gleder oss til å ta det neste steget i utviklingen av Vill Vill Vest sammen med han!
— Tor Tessem, styreleder

For spørsmål, kontakt påtroppende daglig leder Simen Korneliussen, avtroppende festivalsjef Vilde Blomhoff eller styreleder Tor Tessem.