Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kuratorer på Vill Vill Vest 2017

Nyheter\

Kuratorer på Vill Vill Vest 2017

Vill Vill Vest

Vi har allerede sluppet nyheten om at P3 Urørt skal kuratere en scene på Vill Vill Vest 2017, og vi er stolte av at vi også har fått med oss jazzekspertene i Bergen Jazzforum og Vestnorsk Jazzsenter til å kuratere en kveld, og at Øyafestivalen og helårsarrangøren Perfect Sounds Forever skal kuratere en kveld sammen, begge kompromissløse leverandører av kvalitetsmusikk. 

Vi er kjempespente på hvilke artister de plukker ut! Send inn din påmelding før fristen går ut 9. april.