Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Klubbsatsing på Vill Vill Vest 2017

Nyheter\

Klubbsatsing på Vill Vill Vest 2017

Vill Vill Vest

Ved midnatt søndag 9. april går påmeldingsfristen for å spille på 2017 ut, men vi vil fortsatt ta i mot bidrag til vår klubbsatsing frem mot festivalen via påmeldingsskjemaet.

Vill Vill Vest vil i 2017 ha et ekstra fokus på klubbscenen for å bidra til å løfte frem norsk klubbkultur enda mer. De påmeldte i denne kategorien vil bli vurdert av eksperter på området. Videre vil de utvalgte bli programmert sammen på en egen klubbkveld på Østre.

Ekkofestivalen vil være en av aktørene som skal stå bak programmeringen av klubbprogrammet.