Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Frivilligregistreringen er åpen!

Nyheter\

Frivilligregistreringen er åpen!

Vill Vill Vest

Frivilligpåmeldingen er nå åpnet og vi håper å se både gamle og nye fjes! Vi trenger i år igjen hjelp av over 100 flinke frivillige til å arrangere festivalen, og vi trenger allerede nå noen som vil være med i vårt promoteam som skal farge Bergen rosa. Det betyr at du kan jobbe i forkant og ha fri under hele fesivalen! Vi trenger også bemanning til akkreditering, billettsalg, catering, runnere, verter og mye mer!

Ikke nøl, send inn din søknad her