Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VILL VILL VEST KLUBBSATSNING

Nyheter\

VILL VILL VEST KLUBBSATSNING

Vill Vill Vest

1.jpg

Bergen er kjent for å være en sterk eksportør av klubb-musikk. Det er derfor naturlig for Vill Vill Vest å utvide med et eget klubbprogram for å være med å løfte frem talentene i hele Norge.

1. september går påmeldingsfristen for klubb-programmet ut.