Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VILL VILL VEST FESTIVALTELT

Nyheter\

VILL VILL VEST FESTIVALTELT

Vill Vill Vest

I år har vi et eget festivaltelt der du kan kjøpe både mat og drikke og få den gode festivalfølelsen, før og mellom konsertene. Det er åpent fra 19:00 - 23:00, også for deg uten billett til selve festivalen! 

Hugs å være ute i god tid, da scenene har begrenset med kapasitet og det er første mann til møllla! Last ned appen vår så får du varsler og har hele programmet i lommen. Du må også bytte dagspass og festivalpass til armbånd i billettvognen utenfor Landmark (Rasmus Meyers allé 5) før du drar på konserter.

37343366142_861b9c203e_o.jpg