Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DE NOMINERTE TIL MUSIKKVIDEOKONKURRANSEN

Nyheter\

DE NOMINERTE TIL MUSIKKVIDEOKONKURRANSEN

Vill Vill Vest

Vill Vill Vest og BIFF har gleden av å invitere til musikkvideokonkurranse i samarbeid med den bergensbaserte filmpodcasten Yoda Neida.

Ikke gå glipp av sjansen til å se musikkvideoer på stort lerret! Det blir også live musikk med Misty Coast og DJ-er ut over kvelden, blant annet regissøren av "Northern Disco Lights" Ben Davis. Vi topper det hele med gratis inngang, så velkommen til Røkeriet USF onsdag 27. september! Følg med på Facebook-eventen her.

DE NOMINERTE:

I'M TOTALLY FINE WITH IT – Billie Van
Regissør: Emilie Norenberg

BRIGHT BLUE PICKUP TRUCK – Teen Suicide
Regissør: Emilie Norenberg

BRONSEGUD – Kvelertak
Regissør: Stian Andersen, Erik Triemann

SOM OM HIMMELEN REVNA – Daniel Kvammen, Lars Vaular
Regissør: Eivind Landsvik

SHADOWS – Dreamarcher
Regissør: Line Klungseth Johansen, Øystein Moe

NYTE D – Kjartan Lauritzen
Laget av Brusjan Film

LOFF – Mae X Chirag
Regissør: Eivind Landsvik

GOS LEAT DON? – MÅSØ
Regissør: Egil Pedersen

KALIMBA – Nising
Regissør: Carl Thomas

TIDA VI BARE VA – Sondre Justad
Regissør: Trond Kvig Andreassen