Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Påmelding for artister til Vill Vill Vest 2018 er åpen!

Nyheter\

Påmelding for artister til Vill Vill Vest 2018 er åpen!

Vill Vill Vest

Påmeldingen for artister som vil spille på Vill Vill Vest 2018 er nå åpen! Ta det neste steget og få mulighet til å spille på Norges nyeste showcasefestival i Bergen.

Alle artister som har interesse av å spille på Vill Vill Vest må melde seg opp. Hovedfristen for påmelding er satt til 6. mai. Etter det vil en programkomité gå gjennom alle bidrag, og det vil bli valgt ut over 60 artister får tilbud om å spille på festivalen i september.
 

27497637_10155740820936117_1858896058_n.jpg