Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

MUSIKKVIDEOKONKURRANSE

Nyheter\

MUSIKKVIDEOKONKURRANSE

Vill Vill Vest

BIFF og Vill Vill Vest har gleden av å invitere til musikkvideokonkurranse i samarbeid med den bergensbaserte filmpodcasten Yoda Neida. Vinneren vil bli kåret på en fest dedikert til sjangeren onsdag 27. september.

Konkurransen er åpen for alle musikkvideoer som er:

- produsert i Norge, eller
- produsert for en norsk artist/band, eller
- regissert av en norsk regissør.

Videoen må være ny av året, altså ferdigstilt etter 4. august 2016.

Siste frist for påmelding er fredag 11. august 2017. Alle påmeldte filmer vil motta en bekreftelsesmail innen 12. august 2017. Dersom du mot formodning ikke har hørt fra oss innen den datoen, ta kontakt på ingebjorg (alfakrøll) biff.no. Kontaktpersonen av utvalgte filmer vil bli kontaktet senest 1. september.

Dersom du har spørsmål eller er i tvil om din film oppfyller ett eller flere av kravene ovenfor, send en mail til ingebjorg (alfakrøll) biff.no for assistanse.