Ole J. Mjøs (UiB)

Informasjons- og medievitenskap, og faglig leder for UiBs forsknings- og undervisningsaktivitetene i Media City Bergen. Høsten 2017 planlegges oppstart av tilsammen seks nye profesjonsorienterte medieutdanninger i Media City Bergen: tre bachelorprogram og tre masterprogram. Han arbeider særlig innen feltet internasjonalisering og globalisering av medie- og kulturindustriene, og har skrevet flere bøker om dette temaet. Han har bakgrunn fra TV-dokumentarproduksjon og har deltatt på mange utgivelser innen en elektronisk musikk.

Ole J. Mjøs is Professor in Media Studies at the Department of Information Science and Media Studies, University of Bergen (UiB), Norway, and Academic Director of UiB’s research and educational programs at Media City Bergen. Autumn 2017, UiB plans to launch six new professional media educations: three bachelor degree programmes and three master degree programs in Media City Bergen. Ole specializes in the fields of international communication and the study of media and cultural industries, and has published widely. He has a background in television documentary production and has contributed on many records within the electronic music genre.

Torsdag 14:00 - 15:30
Panel: UiB and Higher education for the creative industries: New possibilities, needs and ideas.


Alle foredragsholdere // All Speakers