Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Påmelding\

Artistpåmelding Vill Vill Vest 2017

Påmeldingen til Vill Vill Vest 2017 er nå stengt. Vi vil fortsatt ta i mot bidrag til vår klubbsatsing frem mot festivalen via påmeldingsskjemaet.

Det vil bli booket nærmere artister 60 til Vill Vill Vest 2017, i alle sjangere og format. En programkomité bestående av representanter fra norsk musikkbransje og konsertscenene tilknyttet festivalen vil velge ut artistene til årets musikkprogram.

Klubbsatsing
Vill Vill Vest vil i 2017 ha et ekstra fokus på klubbscenen for å bidra til å løfte frem norsk klubbkultur enda mer. For å melde seg opp i denne kategorien velger du sjanger-kateogiren "klubbformat". Dersom det er DJ-format må man sende inn en mix på minst en time som kan streames. De påmeldte i denne kategorien vil bli vurdert av eksperter på området. Videre vil de utvalgte bli programmert sammen på en egen klubbkveld under festivalen.