Peter Zackariasson (Forsker)

Peter Zackariasson, fil.dr. är forskare vid Göteborgs universitet. Sedan början av 2000-talet har han studentas olika delar av kulturindustrierna: konst, musik, litteratur och ett starkt fokus på datorspel. Resultatet från denna forskning finns tillgänglig genom flertalet artiklar, kapitel och böcker. Hans senaste projekt innefattar zombies, Harley Davidson och nördar.

Torsdag 11:00 - 11:45 UiB: Kulturindustriernas utveckling och affärsmodeller – kunskap från datorspelindustrin

 


Alle foredragsholdere // All Speakers