Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Peter Zackariasson

Peter Zackariasson (Forsker)

Peter Zackariasson, fil.dr. är forskare vid Göteborgs universitet. Sedan början av 2000-talet har han studentas olika delar av kulturindustrierna: konst, musik, litteratur och ett starkt fokus på datorspel. Resultatet från denna forskning finns tillgänglig genom flertalet artiklar, kapitel och böcker. Hans senaste projekt innefattar zombies, Harley Davidson och nördar.

Torsdag 11:00 - 11:45 UiB: Kulturindustriernas utveckling och affärsmodeller – kunskap från datorspelindustrin

 


Alle foredragsholdere // All Speakers