Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Program Onsdag

Program

14:00 - 16:00

Workshop for konsertscener og klubbarrangører

Hvordan synliggjøre verdien av nattøkonomien og hvordan sikre egnede lokaler til konsert og klubb i en by i utvikling?

Egen påmelding og 10 plasser.

17:00 - 20:00

Byutvikling og kultur: Hvordan skaper vi en god by?

Hvem vinner i den offentlige debatten? Hvor blir det av kulturlivet og arkitektene når politikerne skal ta avgjørelser?

Arrangementet er på USF Verftet, Røkeriet og er gratis og åpent for alle.

19:00 - 22:00

NRK P3 Ruben (live) fra Victoria

P3Ruben tar turen over fjellet og inviterer til direktesending ifm Vill Vill Vest. Ruben hyller musikkbyen Bergen og varmer opp til Vill Vill Vest med en festsending viet musikk kun signert bergenske artister.

På scenen står tre av hans favoritter med eksklusive liveopptredener:
Silja Sol
Dårlig Vane
Strange Hellos

Etter sending blir det P3Klubb med DJ Ruben Gran med venner. 

Festen er gratis og åpen for alle over 18 år. Begrenset med plasser, så kom tidlig.