Rebekka (artist)

Rebekka har bachelor i musikkteknologi og singer/songwriter i Seaweed Girls.

Torsdag 14:00 - 14:45 Balansekunst: Musikkprodusenten - hvor er hun?


Alle foredragsholdere // All Speakers