Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Releaseplanlegging

 

Releaseplanlegging: Hvordan unngå å kaste vekk år med hardt arbeid.

Torsdag 12:30 - 14:00 (ink. pause)

Hvor: Alver
Hvem: 
Jarle Savio (Phonofile)

Hvordan legger du til rette for at utgivelsen din får den sjansen den fortjener og ikke forsvinner blant millioner av andre utgivelser? Jarle vil gå gjennom tidsplanen for en utgivelse og hva du bør ha på plass før du laster musikken din opp for salg og streaming og hvorfor det er viktig med en plan for markedsføring.

Kurset er relevant for både plateselskap, managere og artister som gir ut musikken sin selv.