Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Showcasefestivaler

 

Showcasefestivaler: Konkurrenter eller kolleger? 

Fredag 15:00 - 15:45

Hvor: Olav H Hauge
Hvem: 
Joakim Haugland (Programsjef bylarm) 
Erlend Mogård-Larsen (Festivalsjef bylarm) 
Esben Marcher (SPOT) 
Anna Willrodt (Sørveiv) 
Karen Sofie Sørensen (Brak/Vill Vill Vest Musikkonferanse) 
Vilde Blomhoff (Vill Vill Vest) 
Thomas Rydjord (Festivalsjef, Trondheim Calling)
Joakim Weibull (Styreleder, Trondheim Calling)
Moderator: Torbjørn Heitmann Valum (Norske Konsertarrangører)

Etter at bylarm etablerte seg permanent i Oslo har det blomstret opp lokale musikkfestivaler i både Trondheim og Kristiansand for å fylle tomrommet. Og nå har også Bergen fått det nyeste tilskuddet med Vill Vill Vest.

Er det behov for alle disse festivalene? Hva betyr en showcasefestival av denne typen for å bygge samarbeid og kompetanse lokalt? Hvor viktig er det for artistene - hvilken verdi gir en spillejobb på en slik festival? Og hva med konferansene - er det nok prat eller trenger vi mer kompetanse?