Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Sverre Knudsen

Sverre Knudsen (artist)

Sverre Knudsen er forfatter og musiker. Han har også produsert musikkinnspillinger og arbeidet med teater, fjernsyn, reklame og digitale medier.

I perioden 1979 til 1988 spilte han i, og produserte, gruppene The Aller Værste! (TAV!), Løver og Tigre og The Beste. Han ga ut 5 LPer og 3 singler, og fikk Spellemannprisen for Materialtretthet med TAV! for 1980. Hans første soloalbum, La det brenne, ble utgitt i 2009.

Han har brukt pseudonymet Freddi Fiord, særlig som musikkprodusent, bl a for The Aller Værste! og Wannskrækk/DumDum Boys.

Deltar i:
Torsdag 19:00 - 20:00 Hvor ble det av budskapet?: Musikernes stemme og samfunnsrolle

 


Alle foredragsholdere // All Speakers