Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Thurston Moore

 

Thurston Moore and Norwegian Black Metal

Torsdag 17:30 - 18:30

Where: Garage
Who:
Thurston Moore

Thurston Moore startet sin karriere i Sonic Youth i 1980, og har siden etablert seg som en institusjon innenfor støy- og alternativ rock.

Sammen med Sonic Youth har Moore i mer enn 30 år vært en sentral og elsket personlighet, som gang på gang har utfordret og gjenoppfrisket gitarrocken på fantastisk vis.

Moore tar turen til Vill Vill Vest for å snakke om sitt forhold til norsk black metal.

This talk at Garage is open for everyone and free.