Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

TONO: Hvordan registrere og rapportere musikken din?

 

TONO: Hvordan registrere og rapportere musikken din? Få utbetalt penger etter hver konsert og radiospilling

Fredag 12:00 - 12:20

Hvor: Zinken Hopp
Hvem:
Jan Espen Storo 

TONO forvalter og beskytter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av rettighetshavere i musikkverk. TONO innkasserer vederlag ved kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk, og som non-profitselskap, overfører TONO disse midlene videre til rettighetshaverne i fremførte verk. 

TONOs medlemssjef Jan Espen Storo presenterer TONO og hvordan TONO kan være en verdi for de som lager musikk.
(1928)