Torbjørn Heitmann Valum (Norske Konsertarrangører)

Torbjørn er daglig leder i Norske Konsertarrangører.

Torbjørn Heitmann Valum har bakgrunn fra både festival, klubb og studenthus. Han har vært festivalsjef, markedssjef og prosjektleder på Kongsberg Jazzfestival, og har tidligere vært produsent for UiOs 200-årsjubileum. Han har lang arrangørerfaring fra Blå, Norwegian Wood og Det Norske Studentersamfund. Torbjørn har tidligere vært styreleder i Norske Konsertarrangører.  

Norske Konsertarrangører er kompetanse- og interesseorganisasjon for 300 festivaler, spillesteder, kulturhus, klubber, promotører og studentsamfunn. NKA arbeider for å gi medlemsorganisasjonene et tilbud som gjør dem i stand til å utvikle seg og være dyktige arrangører over tid, samt bidra til å øke profesjonaliteten i arrangørleddet.Sammen med BRAK organiserer NKA det arrangørfaglige programmet på Vill Vill Vest.  

Fredag 15:00 - 15:45 Showcasefestivaler: Konkurrenter eller kolleger?


Alle foredragsholdere // All Speakers