Torgeir Uberg Nærland (Postdoktor)

Torgeir Uberg Nærland er postdoktor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen og har skrevet doktorgrad om teoretiske og empiriske problemstillinger knyttet til musikkens rolle i demokrati og offentlighet.

Torsdag 13:00 - 13:45 UiB: Musikk og politikk: Har musikk egentlig noen politisk betydning?

 


Alle foredragsholdere // All Speakers