Vilde Blomhoff (Vill Vill Vest)

Vilde Blomhof er festivalsjef og programansvarlig for nyoppstartede Vill Vill Vest. 


Vilde Blomhoff is the administrative leader and head of programming at Vill Vill Vest

Fredag 15:00 - 15:45 Showcasefestivaler: Konkurrenter eller kolleger?

 

 


Alle foredragsholdere // All Speakers