Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Workshop Onsdag

 

Workshop for konsertscener og klubbarrangører

Onsdag 14. september 14:00 - 16:00
USF Verftet

Hvordan synliggjøre verdien av nattøkonomien og hvordan sikre egnede lokaler til konsert og klubb i en by i utvikling?


Et knippe arrangører er invitert til en workshop der vi i dialog med Marc Wohlrabe (Clubcommission Berlin), Einar Idsøe Eidsvåg (Music Norway, BLÅ, byentusiast og dj) og Rhiannon Hovden Edwards (Musikkutstyrsordningen) vil diskutere hvordan vi i fellesskap sikre rammevilkår og anerkjennelse for det kulturtilbudet og verdiene vi skaper.

Det vil være 10 plasser til denne workshopen. Målet er å samle noen argumenter og planlegge veien videre for å sikre gode vilkår for klubbarrangører over hele landet.

Aktuelle tema:

  • Politikk og lovgivning: Hvordan spille på lag
  • Nattøkonomien og infrastruktur
  • Lokaler til arrangører: Nå og i framtiden
  • Verdiskapning og kulturtilbud
  • Case: Oslo og Berlin
  • Skjenkepolitikk og åpningstider