Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Worst case: Lær av våre feil

 

Worst case: Lær av våre feil

Fredag 19:00 - 20:00

Hvor: Apollon
Hvem:
Julie Forchhammer (Vinjerock) 
Stein Bjelland 
Fredrik Saroea (Datarock)
Ida Bakke Kristiansen (Goldstar)
Erica Leypoldt (Leyer)
Moderator: Thomas Digervold (Apollon Records) 

Erfarne personer i musikkbransjen forteller deg hva du ikke bør gjøre.

Vi har alle klampet i klaveret, dratt ut feil ledning, ufrivillig fornærmet en artist eller booket en turné som har endt opp som mareritt. Idéen til denne samtalen fikk Thomas etter enda et foredrag med eksempler på “Best Case Scenario” – hvordan det burde gjøres. Det er jo mye morsommere og mer lærerikt å prate om dårlige eksempler: Om hvordan det ikke bør gjøres!

Erfarne bransjemennesker kommer for å fortelle historiene de ikke er stolte av og om feil de har gjort, sånn at du slipper å gjøre dem selv, samtidig som du får deg en god latter eller to. Vi gjør alle feil eller havner i kjipe eller rare situasjoner i musikkbransjen, la oss feire dette i stedet for å late som om det går på skinner.

“Enten gikk det bra eller så gikk det over” kan vel være mottoet til historiene vi samler her. Eller kanskje “Smooth sailing does not make a good sailor”.

Velkommen! Her blir historier til skrekk, advarsel og hånlatter.

Vill Vill Vest på Apollon og denne samtalen er gratis og åpent for alle.