Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Ung delegat 2017 \

 

Ung delegat

I sitt første festivalår lanserte Vill Vill Vest en egen satsing for unge arrangører i samarbeid med AKKS Bergen og Brak. Ung delegat videreføres også i 2017 med målet om å legge grunnlaget for unge arrangører til å utvikle seg, i form av kunnskap og kompetanse, men også i form av nettverksbygging og erfaringsutveksling. Vill Vill Vest skal være en møteplass for unge arrangørspirer og et ungt publikum, i tillegg til øvrig musikkbransje. 
 
Er du mellom 14-21 år og arrangerer konserter, eller har et ønske om å arrangere konserter? Nå får du muligheten til å lære mer om konsertvirksomhet, få inspirasjon og knytte bånd på tvers av arrangører og arrangørspirer fra hele landet! 
 
Som Ung Delegat får man delta på et eget fagprogram rettet mot unge arrangører lørdag 30. september. I tillegg kan man delta på det ordinære fagprogrammet torsdag og fredag, og dersom man er over 18 får man tilgang til alle konsertene. Fredag 29. september er det fri aldersgrense på konsertene arrangert i samarbeid med UFLAKKS Bergen, der alle vil kunne delta. 

Fagprogram Ung delegat lørdag 30. september (11.00 - 16.00) 

Fagprogrammet for unge delegater vil fokusere på temaer og problemstillinger som er aktuelle for konsertarrangører: 
 

  • Konseptutvikling
  • Publikumshåndtering
  • Markedsføring
  • Booking
  • Artistvertskap

Programmet oppdateres fortløpende med  informasjon om innhold og foredragsholdere.
Fagprogrammet til Ung Delegat arrangeres i samarbeid mellom AKKS Bergen, UFLAKKS, Norske Konsertarrangører og Brak.